Contact Us


Address: Lot 38, Mukim Padang Meha Padang Serai, Kulim 09400, Kedah Darul Aman Tel: +604-403 1888 Fax: +604-403 6888 email: inokomcorporate@inokom.simedarby.com